Com treballem?


El nostre pilar fonamental és l'agroecologia, que pretén treballar l'agricultura d'una manera holística amb el territori, no només amb el cultiu d'hortalisses sinó amb una intencionalitat social i responsable amb el medi ambient. El cultiu ecològic ajuda a preservar l'entorn, a cuidar-lo i a crear més biodiversitat. Volem ser part del territori. Per això, ens considerem un projecte social que vol ajudar a la gent a reconnectar amb la natura, a aturar-se en les seves vides i a respirar i aprendre a gaudir de la feina de la terra. Partim del principi de l'economia social solidària, no busquem lucrar-nos sinó oferir un producte i un servei a la societat i viure d'això. La nostra distribució serà local de Km 0 per disminuir els intermediaris i el consum de petroli. Creiem en la dignificació del pagès, que ha de cobrar el que es mereix i no caure en les dinàmiques capitalistes imposades per les grans empreses. S'ha de respectar la seva feina, que ofereix quelcom tant important com és la nostra alimentació. Apostem per la sobirania alimentària, on poguem decidir què i com mengem, sempre treballant amb seny i responsabilitat aplicant el sentit comú.

som vimet cooperativa filosofia


CONTACTE:

TELÈFON: 644710663

Finca  Torrebonica - 08227 Terrassa

uri.vimet@gmail.com