L’hort inclusiu i participatiu


 

Entenem l'hort com un espai terapèutic, de relaxació i contacte amb la natura capaç de generar dinàmiques d’inclusió social. L’horticultura ens ajuda a respectar els temps pausats de la natura, ens obliga a adquirir responsabilitats i compromisos per fer créixer les hortalisses i ens connecta amb les nostres arrels. I sobretot ens recompensa amb la collita, i fa que les persones ens sentim útils i valuoses. Per tot això estem convençuts que més que mai l'hort i el treball al camp són eines necessàries per a col·lectius en situació de vulnerabilitat.

 


Col·laborem amb els serveis socials de Terrassa per oferir un acompanyament i una formació a persones amb risc d'exclusió social. El nostre projecte contempla un circuit de tres anys, on el primer any (depenent de les necessitats de la persona) es fa una introducció a l'horticultura en una parcel·la comunitària dins dels horts urbans de Torresana. En aquesta etapa es forma a la persona amb uns coneixements bàsics que es posen en pràctica dins la parcel·la comunitària de l'hort, és un primer contacte i una fase amb un alt contingut pedagògic i social. Passat un període de temps aquesta persona accedeix a una segona fase d'aquest itinerari que se situa a la finca de Torrebonica, dins dels horts comunitaris de la finca. En aquesta fase les persones ja disposen de parcel·les individuals on poden seguir amb la formació i posar en pràctica els continguts adquirits. Durant tot l'itinerari hi ha una educadora social de la cooperativa que fa l'acompanyament i el seguiment amb les treballadors/es socials de referència.

 


Però el que volem és que els horts comunitaris de Torrebonica siguin realment comunitaris i que els beneficis de l'horticultura serveixin per a qualsevol persona de la societat. Volem que siguin horts realment integradors i comunitaris amb molts perfils de persones, no només amb persones derivades des de serveis socials amb necessitats socioeconòmiques especials sinó també amb persones que no estiguin amb situacions de risc. També volem fer participar altres col·lectius amb necessitats especials, amb diversitat funcionals, entitats del tercer sector que atenen altres col·lectius, com per exemple les drogodependències o els problemes de salut mental.

 

 

 

En definitiva, el que volem és transmetre els valors del camp, l’ecologia, la sostenibilitat, l’equilibri, l’esforç i els hàbits saludables, entre molts d’altres. Transmetre totes les propietats de cultivar el teu propi menjar i de conviure i cooperar en aquest objectiu de treballar la terra. Per aquest motiu, depenent del col·lectiu o entitat que vulgui participar, oferim acompanyaments i assessoraments a mida. Estem a disposició de les persones i de la societat.

 
CONTACTE:

TELÈFON: 644710663

Finca  Torrebonica - 08227 Terrassa

uri.vimet@gmail.com